kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs

Praktijk voor kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich, middels een post-HBO-opleiding van 4 jaar heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkeling van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (met hun / m.b.v. hun  ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.
Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind kunt  u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Voorbeelden van behandelingen

baby’s

 • null
  voorkeurshouding / afplatting hoofdje
 • null
  onrust
 • null
  veel strekken
 • null
  overmatig huilen
 • null
  hoge / lage spierspanning
 • null
  achterblijven in motorische ontwikkeling

motoriek

 • null
  instabiliteit/vallen/snel moe zijn
 • null
  angst t.a.v. bewegen, bv. klimmen / balanceren
 • null
  opvallend looppatroon
 • null
  moeite met de schoolwerkjes, bv. knippen,
 • null
  prikken kleuren
 • null
  schrijfproblemen
 • null
  niet goed meekomen met sport en spel

overige

 • null
  moeite met het verwerken van zintuigprikkels; bv. overgevoeligheid voor aanraking, evenwichtsprikkels of geluid of kinderen die prikkels minder goed registeren
 • null
  moeite met ruimtelijke oriëntatie; bv. puzzels, mozaïekjes naleggen
 • null
  ademhalingsproblemen
 • null
  pijnklachten
 • null
  moeite hebben met zindelijk worden of bv. last van obstipatie
 • null
  bepaalde syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen

zelfredzaamheid

 • null
  moeite met aan- en uitkleden, knopen en ritssluitingen hanteren, veters strikken
 • null
  problemen met douchen en afdrogen, tanden poetsen
 • null
  moeite met brood smeren of het gebruik van bestek
 • null
  problemen met het (leren) fietsen

zintuigelijke prikkelverwerking

 • null
  motorische onrust / moeite met stil zitten
 • null
  gevoelig zijn voor zintuigprikkels of deze juist te weinig opmerken
 • null
  angst bij klimmen, klauteren, schommelen
 • null
  problemen met nagels knippen, etiketten in kleding of juist veel willen friemelen
 • null
  overgevoeligheid voor geluiden

Onze kinderfysiotherapeuten zijn direct toegankelijkheid

Alle kinderfysiotherapeuten zijn direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis-)arts meer nodig is. Bij vragen over het motorisch functioneren van uw kind kunt u ons rechtstreeks raadplegen. Het gebeurt ook vaak dat onderzoek / behandeling geadviseerd wordt door bv. de consultatiebureau-arts, schoolarts of leerkracht.

Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er door enkele gerichte vragen bepaald of het kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is volgt uitgebreider onderzoek.

De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Onze werkwijze bij kinderfysiotherapie

onderzoek en behandelvoorstel

kinderfysiotherapie Almelo

kennismaking

Allereerst wordt getracht het kind op zijn gemak te stellen. De ouder(s)/verzorger(s), die altijd bij het onderzoek aanwezig zijn, vullen vooraf een oudervragenlijst in over onder meer de klachten, voorgeschiedenis, het gedrag. Hierdoor wordt de hulpvraag duidelijk en hoeft er zo min mogelijk over het kind te worden gepraat waar het bij is.

kinderfysiotherapie Almelo

observatie en testen

Door middel van observatie, gestandaardiseerde testen en aanvullend onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van de motorische mogelijkheden en moeilijkheden van het kind. De bevindingen worden met ouders besproken en er wordt een behandelvoorstel gedaan.

kinderfysiotherapie Almelo

betrokkenen

Indien van toepassing wordt, nadat ouders hiervoor toestemming hebben verleend, ook contact opgenomen met andere betrokkenen (bijv. leerkracht of andere paramedische disciplines zoals de logopedist) voor overleg en advies.

kinderfysiotherapie Almelo

verslag

Er wordt altijd een verslag naar de huisarts gestuurd en in geval van verwijzing via de specialist ook naar desbetreffende arts. Ouders krijgen altijd een kopie van het verslag. In overleg met de ouders krijgen ook bijvoorbeeld de consultatiebureau-arts / schoolarts / leerkracht een rapportage.

de behandeling, multidisciplinair en afsluiting

kinderfysiotherapie Almelo

de behandeling

De behandeling bestaat in de meeste gevallen uit oefentherapie waarbij op een speelse manier vaardigheden worden getraind.

Ouders zijn vaak bij de behandeling aanwezig, zodat zij een goed inzicht krijgen in de problematiek en de behandelwijze van hun kind.

De behandeling vindt meestal één keer per week plaats en duurt circa een half uur. Kinderen vanaf groep 3 worden zoveel mogelijk buiten schooltijd behandeld. Meestal worden er ook oefeningen/ opdrachten meegegeven voor thuis.

multidisciplinair

Bij meer uitgebreide problematiek wordt, indien u hiervoor toestemming verleent, contact gezocht met de andere betrokken disciplines.

Zo hebben wij geregeld contact met de leerkracht van school, logopedist, ergotherapeut, schoolarts, consultatiebureau-arts, kinderarts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, of verpleegkundige van de ouder- en kindzorg of de psychomotore therapeut.

evaluatie en afsluiting

Er wordt regelmatig geëvalueerd, ook worden testen herhaald. Wanneer voldaan is aan de hulpvraag en de behandeldoelen bereikt zijn, wordt een eindverslag geschreven voor de huisarts en evt. andere betrokkenen. Ouders ontvangen hiervan een kopie.

Geregeld wordt na verloop van tijd een herhalingsonderzoek gepland om te bezien of de ontwikkeling zich zonder behandeling goed blijft doorzetten.

 Samenwerkingsverband Kinderteam Almelo

Wij nemen ook deel aan het Kinderteam Almelo. Het Kinderteam Almelo is een samenwerkingsverband van logopedisten, kinderfysiotherapeuten, psychomotorisch therapeut, orthopedagoog, psychosociaal therapeut en een GZ-psycholoog. Heeft u vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan bent u bij het Kinderteam aan het juiste adres.

Ons doel is om samen binnen een termijn van 6 weken duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord te geven op uw vragen over de ontwikkeling van uw kind (0 -18 jaar). Wij hebben kennis in huis op alle ontwikkelingsgebieden en bij ons hoeft u uw verhaal maar één keer te vertellen. Na gedegen onderzoek kijken we samen naar een passend vervolg met als doel een situatie te bereiken waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.