vergoeding & tarieven

Wat wordt vergoed bij uw zorgverzekeraar

Kinderfysiotherapie

Kinderen zijn kosteloos meeverzekerd met de ouders. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

  • standaard 18 behandelingen per kalenderjaar
  • chronische aandoeningen, mits verwezen door een specialist, alle behandelingen per kalenderjaar

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 keer worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

Wat zijn onze tarieven

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen tarieven die u in uw polisvoorwaarden kunt vinden. Als u een restitutiepolis heeft of als een behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, hanteren wij de volgende tarieven binnen Kinderpraktijk Almelo.

  • Consult kinderfysiotherapie € 57,00
  • Consult kinderfysiotherapie aan huis € 86,00
  • Instructie/overleg ouders van de patiënt € 57,00
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 57,00
  • Niet nagekomen afspraak € 43,00
  • Eenmalige screening / intake / onderzoek € 99,00