Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een klacht heeft over de therapie, uw therapeut of anderszins.
Het heeft de voorkeur de klacht met de behandelend therapeut of evt. met één van de praktijkhouders (Sandra Kroeze –Lüers of Marika Buil) te bespreken.
De ontvangen klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier en gemeld bij één van de praktijkhouders.
De praktijkhouder bepaalt in overleg met de fysiotherapeut de te nemen acties; u wordt hierover geïnformeerd.

Eventueel is het mogelijk uw klacht elders te deponeren:

Voor een klacht over de fysiotherapeut

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie
Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248 3800 AE Amersfoort

Telefoon 033-4672900
Website www.kngf.nl

Voor een klacht over de ergotherapeut

Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht