kinderergotherapie

Zelfstandig functioneren

Praktijk voor kinderergotherapie

Onze ergotherapeuten hebben zich middels een post-HBO opleiding en cursussen gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen.

Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen (0 tot 18 jaar) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijkse leven.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelf. De kinderergotherapeut begeleidt kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van  dagelijkse activiteiten thuis, tijdens het spelen en op school.

De ergotherapeut is deskundig in het analyseren van de activiteiten die het kind moeilijk vindt,
oefent deze met het kind en geeft adviezen en handvatten voor ouders en leerkrachten.

Ervaart uw kind één van deze problemen?

zelfredzaamheid

 • null
  moeite met aan- en uitkleden, knopen en ritssluitingen hanteren, veters strikken
 • null
  problemen met douchen en afdrogen, tanden poetsen
 • null
  moeite met brood smeren of het gebruik van bestek
 • null
  problemen met het (leren) fietsen

zintuigelijke prikkelverwerking

 • null
  concentratieproblemen
 • null
  druk gedrag
 • null
  moeite met stil zitten
 • null
  gevoelig zijn voor zintuigprikkels of deze juist te weinig opmerken
 • null
  angst bij klimmen, klauteren, schommelen
 • null
  problemen met nagels knippen, etiketten in kleding of juist veel willen friemelen
 • null
  overgevoeligheid voor geluiden

schoolse vaardigheden

 • null
  moeite met zelfstandig (door)werken
 • null
  problemen met het plannen en organiseren van opdrachten
 • null
  moeite met het structureren van taken en/of huiswerk
 • null
  opvallende zaken t.a.v. de werkhouding 
 • null
  concentratieproblemen
 • null
  moeite met de fijne motoriek
 • null
  schrijfproblemen

Onze kinderergotherapeuten zijn direct toegankelijk

De meeste zorgverzekeraars staan toe dat ergotherapie via directe toegankelijkheid plaatsvindt. Dat wil zeggen dat er geen verwijzing van de (huis)arts meer nodig is.

Indien een kind echter op school of aan huis behandeld of geobserveerd zal worden, is hiervoor wel een verwijzing van een arts benodigd.

De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Onze werkwijze bij kinderergotherapie

kinderergotherapie Almelo

de aanvang

Tijdens de intake en onderzoeksfase gaat de kinderergotherapeut met u en/of uw kind in gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Tevens wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Met behulp van spelmateriaal, observaties en gestandaardiseerde testen wordt onderzoek gedaan en worden de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de hulpvraag in kaart gebracht.
Soms vindt hierbij, in overleg met u, ook een observatie op school of thuis plaats.
De bevindingen zullen met u worden besproken en er worden in samenspraak met u of uw kind behandeldoelen opgesteld.

kinderergotherapie Almelo

de therapie

De behandeling is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en tevredenheid van uw kind in alledaagse vaardigheden. De activiteiten die problemen opleveren en die voor uw kind belangrijk zijn, worden spelenderwijs en zo praktisch mogelijk getraind.

Daarnaast wordt advies gegeven aan ouders en/of leerkrachten.  Hierbij wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de problematiek en handvatten om op school en / of thuis toe te passen.

Ook kan de kinderergotherapeut ondersteuning bieden ten aanzien van voorzieningen die vergoed worden door WMO, UWV of ziektekostenverzekeraar; te denken valt aan aangepast schoolmeubilair of een rolstoel. Ze kan advies geven t.a.v. schrijfmateriaal of aangepast gereedschap als aangepast bestek of een schaar.

kinderergotherapie Almelo

de afsluiting

Aan het einde van de behandeling wordt met u geëvalueerd of de behandeldoelen behaald zijn. U ontvangt van ons een eindverslag. Dit verslag sturen wij ook naar de verwijzer. Wanneer andere betrokkenen bij uw kind ook een eindverslag van de kinderergotherapiebehandeling wensen, wordt dit alleen met uw toestemming verstrekt.

Eventueel wordt na verloop van tijd een herhalingsafspraak gepland om te evalueren of de ontwikkeling zich zonder behandeling goed blijft doorzetten.

Er is overlap w.b. behandelmogelijkheden kinderfysiotherapie / kinderergotherapie. Bij aanmelding wordt in overleg met u en eventueel de verwijzend arts afgestemd bij wie uw kind het beste op de plek is.

gang van zaken

Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er middels enkele gerichte vragen bepaald of uw kind bij de kinderergotherapeut aan het juiste adres is. Als dit het geval is volgt uitgebreider onderzoek.
De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het onderzoek.

multidisciplinair

Bij meer uitgebreide problematiek wordt, indien u hiervoor toestemming verleent, contact gezocht met andere betrokken disciplines.

Zo hebben wij geregeld contact met de leerkracht van school, logopedist, ergotherapeut, schoolarts, consultatiebureau-arts, kinderarts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, of verpleegkundige van de ouder- en kindzorg of de psychomotore therapeut.

verzekeringen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen.  Vanuit de basisverzekering heeft  iedereen recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.
Sommige verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering extra uren ergotherapie. Hiervoor kunt u uw polis raadplegen.

Samenwerkingsverband Kinderteam Almelo

Wij nemen ook deel aan het Kinderteam Almelo. Het Kinderteam Almelo is een samenwerkingsverband van logopedisten, kinderfysiotherapeuten, een ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, orthopedagoog, psychosociaal therapeut en een GZ-psycholoog. Heeft u vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan bent u bij het Kinderteam aan het juiste adres.

Ons doel is om samen binnen een termijn van 6 weken duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord te geven op uw vragen over de ontwikkeling van uw kind (0 -18 jaar). Wij hebben kennis in huis op alle ontwikkelingsgebieden en bij ons hoeft u uw verhaal maar één keer te vertellen. Na gedegen onderzoek kijken we samen naar een passend vervolg met als doel een situatie te bereiken waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.